การเปลี่ยนคืนสินค้า

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากแบรนด์ PAZADA ไปแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหา และอยากเปลี่ยนคืนสินค้าก็สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการขอคืนหรือเปลี่ยนคืนสินค้า ดังนี้


กรณีที่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้

 1. กรณีไซส์ไม่พอดี สามารถส่งสินค้าคืนเพื่อเปลี่ยนไซส์ได้
 2. กรณีไม่ถูกใจในสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชิ้นอื่น หรือสามารถส่งของกลับเพื่อรับเงินคืน
 3. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากทางบริษัท สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้

หมายเหตุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 • กระเป๋า, เครื่องหนัง
 • สินค้า Clearance
 • สินค้าที่ส่งคืนอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของการส่งคืนสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน

วิธีการคืนสินค้า

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
 2. สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (ไม่เคยสวมใส่ หรือซักหรือดัดแปลงใดๆ)
 3. สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 4. ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืน ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับคืนสินค้า
 5. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งจากทางบริษัท โดยหักจากยอดคืนเงิน

วิธีการเปลี่ยนสินค้า

 1. สินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
 2. สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ (โดยยังไม่ผ่านการซักรีด การเย็บซ่อมหรือดัดแปลงใดๆ)
 3. สินค้าต้องยังมีป้ายสินค้าติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 4. สินค้าต้องไม่เกินราคาเดิม และ ไม่สามารถขอคืนเงินส่วนต่างราคาสินค้าได้
 5. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้า 70 บาท/ต่อครั้ง

ช่วยเหลืออื่นๆ

สำหรับความช่วยเหลืออื่นๆ สามารถส่งคำถามหรือสอบถามเพิ่มเติมมาที่อีเมล [email protected]

Shopping Cart
There are no products in the cart!